Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

74 m²

våning 11

DKK 9.096

tillgänglig 01.06.2021

PDF
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-170

PDF
Nordens Plads 4

objektsnummer 6604-170

PDF