Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

74 m²

våning 16

DKK 9.990

tillgänglig 15.05.20

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-240

objektsnummer 6604-240