Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

72 m²

våning 18

DKK 8.850

tillgänglig 15.07.2021

PDF
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-281

PDF
Nordens Plads 4

objektsnummer 6604-281

PDF