Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

72 m²

våning 19

DKK 9.900

tillgänglig 15.04.20

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-302

objektsnummer 6604-302