Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

73 m²

våning 21

DKK 8.973

tillgänglig 01.02.2021

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-324

PDF

objektsnummer 6604-324

PDF