Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

73 m²

våning 22

DKK 10.160

tillgänglig 01.04.20

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-345

objektsnummer 6604-345