Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

72 m²

våning 25

DKK 9.720

tillgänglig 01.08.2020

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-402

PDF

objektsnummer 6604-402

PDF