Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

72 m²

våning 26

DKK 8.850

tillgänglig 01.01.2021

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-412

PDF

objektsnummer 6604-412

PDF