Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

73 m²

våning 27

DKK 9.855

tillgänglig 15.05.20

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-430

objektsnummer 6604-430