Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

72 m²

våning 27

DKK 8.850

tillgänglig 01.03.2021

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-431

PDF

objektsnummer 6604-431

PDF