Nordens Plads 4

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 2

72 m²

våning 5

DKK 8.850

tillgänglig 01.08.2021

PDF
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4
Nordens Plads 4

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6604-64

PDF
Nordens Plads 4

objektsnummer 6604-64

PDF