Duevej 26

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 4

119 m²

våning 5

DKK 16.065

tillgänglig 01.08.2020

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6606-130

PDF

objektsnummer 6606-130

PDF