Duevej 6

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 4

119 m²

våning 4

DKK 14.628

tillgänglig 01.03.2021

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6606-18

PDF

objektsnummer 6606-18

PDF