Duevej 12

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 4

119 m²

våning 2

DKK 16.065

tillgänglig 01.08.2020

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6606-47

PDF

objektsnummer 6606-47

PDF