Duevej 12

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 3

106 m²

våning 2

DKK 13.030

tillgänglig 01.02.2021

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6606-48

PDF

objektsnummer 6606-48

PDF