Duevej 12

Frederiksberg
2000 Frederiksberg

rum 3

106 m²

våning 3

DKK 13.030

tillgänglig 01.11.2020

PDF

bilderna är från en liknande lägenhet

objektsnummer 6606-50

PDF

objektsnummer 6606-50

PDF